Profil

Contrafocus består av två grundare som har sina rötter inom solenergi- och optikforskning. Företagets syfte är att utveckla kostnadseffektiva energisystem som är baserade på förnybara energikällor med fokus på framför allt solvärmesystem eftersom solvärme redan idag är kostnadseffektiv. Vi erbjuder vakuumrörsolfångare för att de är relativt billiga att tillverka och är mer effektiva än plana solfångare med samma takyta.


Vi sammanställer även enkla solvärmesystem som ger mycket energi per krona. För att kunna hålla våra priser låga sker vår försäljning huvudsakligen via Internet.