Information

Prislista

Tabellen visar priser på solfångare för hushållskunder. Priser är inklusive moms, exklusive frakt. Som företag, återförsäljare, installatör eller utvecklare är ni välkomna att kontakta oss för er egen prislista.

Vi ger 5 års garanti gällande fabriksfel på våra solfångare. I dagsläget har vi modellerna HSPC 58-1800-12 och HPSC 58-1800-18 i lager.


 Modultyp HSPC 58-1800-12 HPSC 58-1800-15 HPSC 58-1800-18
 Antal vakuumrör 12 15 18
 Bruttoarea [m²] 1.80 m² 2.24 m² 2.68 m²
 Referensarea enligt provningsprotokoll [m²] 1.11 m² 1.40 m² 1.68 m²
 Årsutbyte per modul vid 50 °C [kWh] 846 kWh 1 067 kWh 1 280 kWh
 Pris (med moms) [kronor] 4 600 kr 5 700 kr 6 700 kr
 Bidrag [kronor] 2 114 kr 2 667 kr 3 200 kr


Bidrag

Boverket ger stöd för investeringar i solvärme för privata, offentliga och kommersiella anläggningar. Stödets storlek är beroende av solfångarens årliga värmeutbyte. Stöd lämnas i princip med 2.5 kronor för varje kilowattimme per år som solfångaren producerar.

Stödet är beroende av solfångarens årliga värmeutbyte och ersättningen är 2.5 kronor per kWh. Stödet är begränsat uppåt till maximalt 7 500 kronor per lägenhet i småhus och till maximalt 3 miljoner kronor per projekt. Solfångaren ska uppfylla vissa kvalitetskrav som är specificerad med certifikaten "Solar Keymark". Dessutom måste det årliga värmeutbytet vara beräknat av ett ackrediterat provningslaboratorium (t.ex. SP) enligt Boverkets föreskrifter.

Alla dessa krav uppfyller vi med våra solfångare. Det betyder att du kan får 3 200 kr i bidrag för vår solfångare med 18 rör !

Länkar: Info brochure, Boverket's hemsidaSolar Keymark

Solar Keymark är ett europeiskt kvalitetsmärke för solvärmeprodukter. Solar Keymark är ett frivilligt märke, utvecklat av den European Committee for Standardisation (CEN). Märket attesterar att produkten följer de europeiska normer som gäller för produkten.

Länk: Solar KeymarkOm solvärme

Länkar: IEA Solar heating and cooling, Wikipedia, SERC, and Svenska solenergiföreningenBygglov

Installation av en solfångare kan kräva bygglov. Kontakta därför byggnadsnämnden i din kommun innan du beställer solfångaren.