Startsida

Välkommen till Contrafocus

Nyheter

Vi säljer högeffektiva vakuumrörsolfångare för:

  ✔ tapvarmvattensystem
  ✔ kombisystem (tappvarmvatten och uppvärmning)
  ✔ när- och fjärrvärmesystem
  ✔ termiska kylsystem

Mer information finns under produkter.


¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

ROT-avdrag

Skatteverket ger en skattereduktion på 50% för arbetskostnaden vid installation av solvärmesystem. Läs mer på Skatteverkets och Regeringskansliets webbsidor.Stöd för solvärme i kommersiella lokaler

Sedan den 1 januari gäller nya regler för bidrag till investeringar i kommersiella lokaler. Nu finns det inte bara stöd för installationen utan även för investeringen. Läs mer på Boverket hemsida.